Ndërtesë rezidencialo- biznesore në Çair

Objekti ështe i vendosur në Komunën e Çairit në Rr. Xhon Kenedi nr. 2

Sipërfaqja totale ndërtimore:
5.967 m2
Hapsirë për shitje me pakicë në përdhesë:
996 m2
Katet:
Kati nëntoksor + përdhesa + kat i ndërmjetëm+ 6 kate
Numri i banesave:
20
Parking nëntoksor
Viti i lëshimit në përdorim:
1999

Objekti ështe i vendosur në Komunën e Çairit në Rr. Xhon Kenedi nr. 2

Lokacioni i ndërtesës