Деловни

Нашите деловни објекти се изградени како модерен комплекс од мешан тип, комбинирајќи канцелариски простор од “А” класа со атрактивен малопродажен простор на приземје.

Станбени

Нашите станбени објекти се изградени како модерен комплекс од мешан тип, комбинирајќи висококвалитетни станови со атрактивен малопродажен простор на приземје.