Shitje dhe kreditim

Përmes bashkpunimit të shkëlqyer dhe aftagjat me të gjithë institucionet bankare në Maqedoni, SMS Construction ofron mundësi për kredi të favorshme për blerësit e shtëpive, me kushtet më të mira dhe me normat më të ulëta të interesit.

Klientët tanë kanë mundësinë të marrin një kredi për shtëpi me vetëm 15% participim në shumën e plotë, të marrin informacione të hollësishme, këshilla dhe ndihmë për llogaritjet e kredisë.

Besueshmëria e lartë e SMS Construction në sektorin bankar lehtëson vendimin dhe shpejton procedurën e aprovimit të kredive për shtëpi.

  • Shitje dhe kreditim
  • Shitje dhe kreditim
  • Shitje dhe kreditim
  • Shitje dhe kreditim
  • Shitje dhe kreditim
  • Shitje dhe kreditim
  • Shitje dhe kreditim
  • Shitje dhe kreditim