Продажба и Кредитирање

SMS Construction преку одлична, долгорочна деловна соработка со сите банкарски институции во Македонија, им нуди најповолно станбено кредитирање на купувачите на стан, под најдобри услови, со најниски каматни стапки.

Нашите купувачи имаат можност да добијат станбен кредит со само 15 % учество од целосната сума, да добијат детални информации, совети и помош при калкулациите за кредитот.

Високиот кредибилитет на SMS Construction во банкарскиот сектор ја олеснува одлуката и ја забрзува процедурата за одобрување на станбените кредити.

  • Продажба и Кредитирање
  • Продажба и Кредитирање
  • Продажба и Кредитирање
  • Продажба и Кредитирање
  • Продажба и Кредитирање
  • Продажба и Кредитирање
  • Продажба и Кредитирање
  • Продажба и Кредитирање