“Chelsea” Business Center

Qendra biznesore “Chelsea” është e vendosur mu në qendër të qytetit (Square Jadran) në Rr. Nikola Klusev nr. 11

Çmimi në Bienale 2018
Sipërfaqja totale ndërtimore:
1.317 m2
Hapsirë për shitje me pakicë në përdhesë:
182 m2
Hapsira për zyra:
950 m2
Katet:
Kati nëntoksor + përdhesa + 4 kate
Viti i lëshimit në përdorim:
2017

Qendra biznesore “Chelsea” është e vendosur mu në qendër të qytetit (Square Jadran) në Rr. Nikola Klusev nr. 11

Lokacioni i ndërtesës