“Chelsea” Business Center

Бизнис центарот “Chelsea” е лоциран во строгиот центар (Сквер Јадран) на ул. Никола Кљусев бр.11

Награда Биенале 2018
Вкупна изградена површина:
1.317 m2
Малопродажен простор на приземје:
182 m2
Канцелариски Простор:
950 m2
Катност:
ПО + ПР + 4 КАТА
Година на пуштање во употреба:
2017

Локација на објектот