“Porsche Macedonia”

Objekti bizneso-industrial “Porsche Macedonia” është i vendosur në Shkup Veri, në Rr. Bosnja dhe Hercegovina nr. 4

Sipërfaqja totale ndërtimore:
5.500 m2
Hapsira e pjesës ekspozuese:
2.723 m2
Viti i lëshimit në përdorim:
2006

Objekti bizneso-industrial “Porsche Macedonia” është i vendosur në Shkup Veri, në Rr. Bosnja dhe Hercegovina nr. 4

Lokacioni i ndërtesës