“Porsche Macedonia”

Индустриско деловниот објект “Porsche Macedonia” е лоциран во Скопје Север на ул. Босна и Херцеговина бр.4

Вкупна изградена површина:
5.500 m2
Површина на изложбен дел:
2.723 m2
Година на пуштање во употреба:
2006

Индустриско деловниот објект “Porsche Macedonia” е лоциран во Скопје Север на ул. Босна и Херцеговина бр.4

Локација на објектот